Akıl Oyunları Atölyesi

Akıl oyunları; problem çözme, mantıksal düşünme, sıralı ve eleştirel düşünme, plan yapma, görsel algı, dikkat ve konsantrasyon, stratejik düşünme, üç boyutlu- uzamsal düşünme, zihinsel- görsel dikkat, bilgiyi transfer etme gibi zihinsel gelişim alanlarını desteklenmektedir.