DEĞERLER EĞİTİMİ

 

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR?

Birey, ileriki dönemlerde; kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mâl ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur. Buna kısaca değerler eğitimi denir.

Değerler eğitimi programımız; DUYGULARINI TANIMA, EMPATİ KURABİLME, CESARET, DOĞRULUK, SABIR, PROBLEM ÇÖZME, ADALETLİ OLMA, DOSTLUK, KARDEŞLİK, VEFA, ÖZSAYGI, SEVGİ-SAYGI, TEŞEKKÜR ETME, HAL TAVIR, DAVRANIŞ GÜZELLİĞİ, YARDIMSEVERLİK, ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK, SORUMLULUK ALABİLME, ÇALIŞKANLIK, TASARRUF, GÜVEN, ÖZGÜVEN gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

DEĞERLER EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
Değerler eğitiminin amacı, çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak; kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak; insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak; bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır.

DEĞERLER EĞİTİMİNDE OKUL
Okullar sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemezler. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonu arasındadır. Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine “iyi” tercihler yapabilmek için seçenekler gösterebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidirler.

DEĞERLER EĞİTİMİ NASIL OLMALI?
Değerler eğitimi kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeli ve amacı iyiliği sevdirmek, tanıtmak, istetmek olmalıdır. Değerler eğitimi önce çocuğun ve gencin duyarlılığına hitap etmelidir. Değerler eğitimi, irade üzerinde de etki yapmalıdır.
EĞİTİMİN TEMEL İŞLEVİ BAŞARILI VE İYİ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR.

DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ:

  • Değerler kalıtımla geçmez; çevresel etkenlere göre biçimlenir.
  • Değerler boşluk kabul etmez.
  • Değerler yaşayarak, görerek ve hissederek öğrenilir.
  • Değerler her zaman ve her yerde eğitimi gerektirir.
  • Değerler zihin, kalp ve davranış üçgenine oturur.
  • Değerler iç ve dış tutarlılık gerektirir.


İYİ İNSAN OLARAK YETİŞMENİN BERABERİNDE BAŞARIYI DA GETİRDİĞİ İSTATİSTİKLERLE ORTAYA KONMUŞTUR.