DEĞERLERİMİZ

İZMİR KOLEJİ OLARAK BİZ;

  • Okulu ve öğretmenlerini sevmenin öğrencinin başarısında “altın anahtar” olduğuna, ​
  • Çağın gerektirdiği yabancı dilleri bilmenin bireylerin başarısında etkili ve topluma daha faydalı olacağına,
  • Paydaşların yönetime katılımının değişme ve gelişmeyi sağlayacağına ,
  • Eğitim-öğretimde, güvenli ve sağlıklı ortamların vazgeçilmez olacağına ,
  • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin öğrenci gelişimine önemli katkılar sağlayacağına,
  • Okulumuz atmosferinde, işbirliğinin , dayanışmanın ve takım çalışmasının önemine,
  • Eğitenlerin ve velilerin de sürekli eğitilmesi gerektiğine

İNANIRIZ!