Derslik Kuralları

1. Ders zili çaldığında, dersliklerine girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler.

2. Ders bitiminde, öğretmeninin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar.

3. Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler, söz alarak konuşur, izin almadan yerlerinden kalkmazlar.

4. Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan kaçınır, kötü söz söylemezler.

5. Arkadaşları ile iyi geçinir, yardımlaşırlar.

6. Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Derslik ve laboratuvardaki malzemeleri izinsiz ve yetkisiz kullanmaz, zarar vermezler.

7. Derslerde ipod-walkman vb. dinleyemezler, telefonla konuşamazlar.

8. Derste hiçbir şey yiyemez ve içemezler.

9. Çalışmalarını zamanında ve tam yaparlar.

10. Derslikleri ve sıraları temiz ve düzenli kullanırlar.

11. Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını dersliklerde ve sıralarda bırakmazlar. Okulda bırakacakları ders malzemelerini bireysel dolaplarına kilitlerler.

12. Dersliklerde bıraktıkları değerli eşyalardan kendileri sorumludurlar.

13. Dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanırlar. Panolara dersle ilgili çalışma ve dersliklerin tümünü ilgilendiren duyuruların dışında bir şey asamazlar.

14. Gün içinde dersliklerin düzen ve temizlik kontrolü ders öğretmenleri, nöbetçi öğretmenler ve sınıf başkanları tarafından, gün sonunda da ilgili müdür yardımcıları tarafından yapılır. Öğrenciler dersliklerin temizlik ve düzenini sağlamakla görevlidirler. Gün sonunda tespit edilen düzensizlik bir sonraki gün yine o derslikte bulunan öğrenciler tarafından giderilir.