Drama Etkinliğimiz

 Öğretmen liderliğinde uygulanan drama etkinliğimizde ısınma, canlandırma ve değerlendirme çalışmalarımız yer almaktadır. Hareket çalışmalarımız, çocukların kendi vücutlarını tanımasına veya uzamsal farkındalık geliştirmesine yönelik oyunlardan oluşur. Bu süreç, çocuklarımızın oyuna katılma isteğini arttırır, çocukların birbirlerine ısınmalarını ve rahatlamalarını sağlar, onları doğaçlama yapmaya hazırlar. Drama etkinliğimizde öykü oluşturma, dramatizasyon, rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerden yararlanarak öz güveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.