Erasmus +

Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Programlarından olan Erasmus Plus Projeleri, Avrupa ülkeleri arasında kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılması amacıyla bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini destekler.

Özel İzmir Ortaokulu olarak biz de Erasmus Plus Projesine KÖKLERİM, AİLEM VE GELECEĞİM başlığı altında katılmış bulunmaktayız. Romanya’nın yürütmüş olduğu bu projeye Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs gibi tam on ülke katılmaktadır. Kabul edildiğimiz proje günümüzün en büyük sorunlarından biri olan aile içi iletişimsizlik ile ilgilidir.

Özel İzmir Koleji Ortaokul İngilizce zümresi olarak bu projede yer almamızın başlıca sebebi öğrencilerimizin kültürel, bilimsel ve dilsel açılardan gelişmelerini, ortağımız olan diğer ülkelerin öğrencileri ile iletişim kurmalarını ve böylelikle kendilerine olan güvenlerinin artmasını hedeflerimiz arasına almış olmamızdır. Özel İzmir Koleji olarak katıldığımız projenin öğrencilerimiz ve aileleri adına çok faydalı olacağını düşünmekteyiz çünkü öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmeleri, aileleri ile iyi bir iletişim kuracak olmaları, yeni kültürleri keşfedip kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları okulumuz adına gurur kaynağı olacaktır. Bu nedenle öğrencilerimiz ve ailelerini bu konuda her acıdan desteklemekteyiz.