FEN BİLİMLERİ

Fen  ve Teknoloji bölümü olarak misyonumuz, öğrencileri; ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, sorun çözebilen, yeni teknolojileri anlayabilen ve kullanabilen, yenilerini geliştirebilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu temel hedeflerin yanında, bu eğitimle, öğrencileri gelecekte seçecekleri mesleklere yönlendirmek, onlara çevre bilinci kazandırmak da amaçlanmaktadır. Bir toplumun sağlıklı düşünebilen, kendine güvenen, doğayı kavrayabilen bireylerden oluşabilmesi için herkesin birer fen okuryazarı olması gerekir. Fen okuryazarlığı, olaylara saydam bakabilen bir kuşak yetiştirmek için "alfabe" öğrenme kadar önemli bir gereksinimdir. Bu gerçekleşmezse, toplumun bireyleri pozitif düşünme yeteneğinden yoksun olacaklar, karşılaşılan her türlü sorunun çözümünde, bilimsel çözüm yerine bilim dışı arayışlara yönelebileceklerdir.
Sistemli bilgiler bütünü olan bilim, fen ve teknoloji dersinin hamurunu oluşturmaktadır. Çünkü fen; fizik, kimya, biyoloji bilimlerini kapsar ve teknoloji bu bilimlerin ürünlerini ortaya koyar. Anlaşıldığı gibi fen ve teknoloji tamamen bilimsel olgular içerir. Bu sebeple Fen ve teknoloji okuryazarı olmak için bilimsel süreçler bilinmeli ve bu süreçler üzerinde uygulamalar yapılabilmelidir.
Fen, yaşadığımız dünyayı anlamak için izlenen sistemli bir yoldur. Teknoloji ise insanların istek ve ihtiyaçlarını gidermek için araçlar, yapılar veya sistemlerin geliştirildiği ve değiştirildiği bir süreçtir. Fen ve Teknolojinin amacı ise; doğal dünyayı anlamak için öğrencilere yol göstermek ve onların Fen ve Teknoloji ile ilgili pozitif tutumlar geliştirmelerine yardımcı olarak öğrendiklerini günlük hayatta kullandırmak ve öğrencilerin bundan zevk almasını sağlamaktır.
Fen ve Teknoloji dersi,günlük hayat ile ilişkinin en kolay kurulabileceği derslerden biridir. Çünkü günlük hayatta kullandığımız bir çok alet, makine, sistem birçok olayın sebebi sonucu fen ve teknoloji dersinin kazanımlarına dayanmaktadır. Bilgiyi öğrendikten sonra günlük hayatta kullanmak ve karşısına çıktığında bunu fen diliyle açıklamak, öğrencileri cesaretlendirmekte ve onlarda merak uyandırmaktadır.Bu nedenle fen derslerine farklı bir pencereden bakmak bakış açımızı değiştirecektir.