Fen Laboratuvarı Kuralları

1. Öğretmenin laboratuvarda olduğundan emin olmadan çalışmaya başlanılmaz.

2. Çalışmaya başlamadan önce deney föyü dikkatlice okunur ve yönergeler takip edilir.

3. Deney yaparken elbiselere dikkat edilir ve saçlar toplanır.

4. Laboratuvarlarda kesinlikle bir şey yenmez, içilmez.

5. Laboratuvarlarda bulunan boş beher, bardak ve şişelerden kesinlikle bir şey içilmez.

6. Herhangi bir kaza olduğunda hemen öğretmene haber verilir.

7. Kullanılmayan bütün ispirto ocakları kapatılır.

8. Test tüpü ısıtılırken ateşe açı yapacak şekilde tutulur, ağzının öğrencilerden uzakta olmasına dikkat edilir.

9. Isıtılan test tüpleri ve beherler eldivenle veya tutacakla tutulur.

10. Alkol içeren solüsyonları kullanmadan önce bütün ispirto ocaklar mutlaka kapatılır.

11. Bütün ilk yardım malzemelerinin yeri önceden öğrenilir (yangın söndürücü, musluklar gibi).

12. Kimyasal maddeler asla lavaboya dökülmez, öğretmenin gösterdiği kimyasal atık şişesine dökülür.

13. Çalışmaya başlarken deney araç-gereçleri öğrenci masasının ortasına gelecek şekilde yerleştirilir, kenarlardan uzak tutulur.

14. Çalışma sona erdiğinde masalar temiz ve düzenli bırakılır.

15. Laboratuvarlardan her zaman öğretmenle beraber sıra ile çıkılır.