Fotoğrafçılık Kulübü

Fotoğraf kelimesi, Yunanca photo ışık ve Latince graph iz bırakmak sözcükleri birleştirilerek oluşturulmuş bir birleşik isimdir. Anlam olarak ışık yardımı ile iz bırakmak anlamına gelir. Fotoğraf cisimlerden yansıyan elektromanyetik radyasyonun toplanıp odaklanmasıyla oluşturulur.

Fotoğrafçılık kulübümüzün amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  1. Üyelerin fotoğraf hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek
  2. Üyelerinin yapacağı fotoğrafa ilişkin çalışmalarına destek vermek
  3. Üyelerinin fotoğrafla ilgili çalışmalarını sergilemelerine okulumuzda olanak sağlamak

Kulübümüzün çalışma şekli ve alanları şunlardır:

  1. Öğrencilerimizin fotoğrafçılık bilgilerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak
  2. Öğrencilerimizin çevredeki sanatsal faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak
  3. Fotoğraf gösterileri yapmak
  4. Fotoğraf alanında faaliyet gösteren diğer kurumlar ve kulüplerle ikili ilişkilerin kurulmasını sağlamak.
  5. Okulumuz imkanları dahilinde fotoğraf üzerine ders ve kurslar düzenlemek
  6. Düzenleyeceğimiz etkinliklerle İzmir Koleji’nin tanıtımına katkıda bulunmak