Genel Kurallar

 1. Okula zamanında gelinir.

2. Koridorlarda koşmadan yürünür, gürültü yapılmaz.

3. Tuvaletler temiz tutulur, musluklar açık bırakılmaz.

4. Teneffüslerde oyun alanının dıĢına çıkılmaz.

5. Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır.

6. Okul ve çevresi temiz tutulur, doğa korunur.

7. Derslikler ile okuldaki tüm kapalı ve açık alanlar gibi ortak kullanım alanlarında yemek artığı çöp ve atık bırakılmaz. Öğrenci bunları en yakın çöp kutusuna atmakla yükümlüdür.

8. Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar, birbirlerine fiziksel zarar verici harekette bulunamazlar, kavga etmezler, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.

9. Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak, bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.

10. Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi dersliği için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı‟nı yüksek sesle söylemek zorundadır.

11. Öğrenciler okula ait malzeme ve diğer okul eşyalarını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

12. Öğrenciler kütüphanede, çoklu ortam odasında, fen laboratuvarlarında, bilgisayar odasında, spor salonunda, müzik ve resim odasında vb. kendi dersliklerinin dışındaki eğitim ortamlarında, bulundukları yerin özel kuralları ile temizlik kurallarına uyarlar.

13. Öğrenciler, kantin ve yemekhanede sıraya girerler ve görgü kurallarına uyarlar.

14. Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.

15. Öğrenciler kendi kullandıkları araçla okula gelemezler.

16. Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.

17. Öğrenciler sınavda, sınav kurallarına uyarlar.

18. Öğrenciler okul içinde cep telefonu kullanamazlar.

19. Öğrenci ders günü sonunda derslikte kitap, defter veya çanta gibi eşyasını bırakamaz. Bırakılan eşyadan okul yönetimi sorumlu değildir.

20. Okul içerisinde sakız çiğnenmez.

21. Bayrak Törenleri:

a) Çalışma haftası Pazartesi günü Bayrak Töreni ile başlar ve Cuma günü Bayrak Töreni ile biter. Resmi tatillerin başlangıç ve bitişlerinde de Bayrak Töreni yapılır.

b) Bayrak Törenlerine, tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlar katılmak zorundadır.

c) Konferans salonunda yapılan törenlerde, öğrenciler kendileri için önceden belirlenmiş yerlere otururlar.

d) Konferans salonunda yapılan tüm etkinliklerde salona yiyecek ve içecekle girilmez.

e) Törende duyuru yapacak öğrenci ve öğretmenler/birimler, duyurularını önceden okul müdürünün onayını alarak yaparlar.

f) Duyurular, herhangi bir aciliyet söz konusu değilse, pazartesi sabahı Bayrak Törenlerinde yapılır.

h) Duyurular içeriklerine göre Türkçe ve /veya İngilizce olarak yapılır.

i) Duyuru yapacak öğrenci kıyafetine özen gösterir. Duyuru yaparken sahneye oturmaz, yaslanmaz.