GÖRSEL SANATLAR

Görsel eğitim yoluyla öğrencilerimizin zihinsel, algısal yeteneklerini geliştirip onlarda estetik duyarlılık kazandırarak görsel değerler hakkında bilgilenmiş, duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığıyla ifade eden, yaratıcı düşünce yapısı kazanmış, sanat eseri okuyan ve anlayan, sanat sevgisi ve bilinci kazanmış öğrenciler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir.

İZMİR KOLEJİ Görsel Sanatlar Bölümünün Amacı;

Öğrencilerimize estetik duyarlık kazandırmak ve onları görsel değerler hakkında bilgilendirmek,
Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile ifade edebilmelerini sağlamak,
Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini  geliştirmek,
Öğrencilerimize yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak,
Sürekli, görsel çevresini sorgulayan, eleştiren; değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimlerini verebilmek,
Baktığını gören, algılayan, düşünen ve birtakım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.