Halk Oyunları Etkinliğimiz

Okul Öncesi dönemde çocuklarımızın eğitiminde halk danslarının en büyük önemi; geçmişten bu güne yörelerimizin kendine özgü dansları ve bu dansların hikayelerini öğrenip geleceğe kendi kültürünü bilen ve sahip çıkan bir nesil yetiştirmektir.