İdari Kurallar

1. Öğrenciler, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) izinsiz okul dışına çıkamazlar.

2. Okul saatlerinde, ortaokulda bir öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin bizzat okula gelmesi veya dilekçe ile teslim edilecek kişiyi bildirmesi gerekir.

3. Öğrenciler okula yanıcı, kesici, aletler veya patlayıcı vb. madde getiremezler.

4. Öğrenciler, okula yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD disket vb. araçlar getiremezler.

5. Rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrenci, sırasıyla:

a) Öğretmeninden izin alır.

b) Müdür Yardımcısı tarafından imzalanan revir kâğıdı ile revire gider.

c) Tedavisi biten öğrenci, sağlık görevlisi tarafından imzalanmış revir kâğıdı ile ilgili Müdür Yardımcısına döner.

d) Revir kâğıdı ile derslik/sınıfına giderek, yoklama kâğıdına iliştirilmek üzere öğretmenine teslim eder.

6. Öğrencinin Rehberlik Servisine gidebilmesi için

sırasıyla:

a) Gideceği birimden randevu kâğıdı alır.

b) Randevu kâğıdını ders öğretmenine göstererek izin ister.

c) İzin alınması sonrasında, ilgili Müdür Yardımcısına da bilgi verir.

7. Öğrenciler, velilerine iletilmek üzere okul yönetimince verilen her bülteni ve duyuruyu velilerine ulaştırmakla yükümlüdür.