İnteraktif Eğitim Atölyesi

İnteraktif eğitim bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz de ezbere dayalı bilgi ile yüklenmiş bireyler yetiştirmek yerine; özgür, yaratıcı ve bilimsel düşünen, olayları sorgulayan, sorunların farkına vararak çözüm üretebilen, öz güveni yüksek bilgi üreten bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır.