KARİYER PLANLAMA

Özel İzmir Koleji Rehberlik Servisi, öğrencilerinin kişisel kariyer gelişimlerini planlama sürecinde
de yanında yer almaktadır. Öğrencilere kendilerini tanıma, meslekleri tanıma ve mesleki hedefler
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmakta rehberlik edilmektedir. Bu çalışmalara hizmet eden uygulamalardan bazıları şunlardır.

 • İlgi ve Yetenek Testleri
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Mesleki Kariyer ve Yönelimi Envanterleri
 • Meslek Tanıtım Günleri
 • Alanında Uzman Kişilerle Söyleşi
 • Üniversite ve Lise Tanıtım Günleri vb.

Ulusal Sınavlara Hazırlık Çalışmaları (YGS-LYS & Liselere Geçiş Sınavları)

Öğrencilerimizin ortaokul ve lise sonrası girecekleri sınavlara yönelik sürdürülen çalışmalardır. Yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

 • Ulusal Sınavların Sistemsel Olarak Tanıtılması
 • Okulumuzda yapılan sınav sonuçları sonrası “Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesi”
 • Sınav Öncesi/Sınav Anı/Sınavlar Sonrası Planlama, Kaygı, Motivasyon Konularında Destek
 • Sınav Başvurularının Bilgilendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi
 • Sınavlar Sonrası Tercih Danışmanlığı