KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimizin;
 • Beden, zihin, ahlak ve ruh bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini,
 • Dünyadaki güncel olay ve sorunların farkında olmalarını, topluma karşı sorumluluk duymalarını, hür ve bilimsel düşünebilmelerini,
 • Yetenek ve becerilerini modern yöntemlerle geliştirmelerini,
 • Orta ve yüksek öğretim kurumlarına giriş sınavlarında genel başarıda ilk sıralarda bulunmalarını,
 • Sanatın ve Sporun her dalında ülke ve dünya dereceleri elde etmelerini,
 • Globalleşen dünyada dil, din ve etnik ayrım gözetmeksizin herkesle etkin iletişim kurabilecek çağdaş düzeyde olmalarını,
 • Bulunduğu yaş ve eğitim düzeyinde yabancı dili kullanmada yetkin hale gelmelerini,
 • Yenilikleri sürekli takip ederek bilgisayar ve çevre ürünlerini aktif olarak kullanabilmelerini,
 • Orta ve Yüksek Öğretim Sınavlarında Türkiye Birincileri, TÜBİTAK Proje Yarışmalarında ve Bilim Olimpiyatlarında da Türkiye ve Dünya Birincileri olarak yetişmelerini, sağlamaktır.
Öğretmenlerimizin;
 • Yeteneklerini en üst düzeye çıkaracak teknik, sosyal ve psikolojik ortamın oluşmasını,
 • Alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri açısından ekonomik yönden optimum tatmin düzeyinde bulunmalarını,
 • Veli ve öğrencilerle etkin iletişim içinde bulunmalarını,
 • Eğitim ve öğretim sonuçları ile ilgili kendilerine sürekli geri besleme yaparak bilgilenmelerini, temin etmektir.
Diğer Çalışanlarımızın;
 • Severek, heyecanla çalışan ve yönetimle işbirliği yapan bireyler olmalarını,
 • Kibar tutumlarıyla öğrencilerimize devamlı örnek olmalarını,
 • Mesleki yeterliliklerini geliştirmek için her türlü başarılarında ödüllendirilmelerini,
 • Kalite anlayışı ve felsefesi ile hareket eden, görev ve sorumluluklarını tam zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren bir takım oluşturmalarını, temin etmektir.