Meslek Seçimi

MESLEK SEÇİMİ VE GELECEĞİN MESLEKLERİ

Gideceği liman ı bilmeyene  hiçbir rüzgardan hayır gelmez.” Montaigne’nin çok kıymetli sözü ile yazıma başlamak istiyorum. Meslek seçmek için önce kendimize bir hedef belirlememiz gerekmektedir. Hedefimizde ,ilk olarak gelecekte yapmak istediğimiz doğru mesleği seçmek gerekir.

Meslek seçimi, insanların bir ömür boyu yaşantılarını şekillendirecek, gelecek yıllarında hayat standartlarını, çocuklarının geleceğini belirleyebilecek önemli bir unsurdur. Bu nedenle doğru mesleği seçmek, seçilen meslekte başarılı olmak ve en önemlisi işini severek yapmak buna bağlıdır.Mesleğini bilinçli olarak seçen kişiler, aynı zamanda mesleklerini yaşayan, mesleklerinden güç alan kişilerdir.

Meslek seçimi kişilerin yeteneklerine, ilgi alanlarına,niyetlerine, kişilik özelliklerine, değer yargılarına, içinde bulundukları şartlara ve sahip oldukları imkanlara göre gerçekleştirilebilecek bir olgudur.

Meslek Seçimi ve Yetenek ilişkisine bakacak olursak eğer;

Dünyada yetenek üzerine yapılan araştırmalar, sanatsal yeteneklerin 11,  sayısalın (matematiksel) 14 ve bilimsel yeteneklerin 16 yaş aralıklarında ortaya  çıktığını göstermektedir.Bu araştırmaların sonuçları bize şunu ifade etmektedir.Ailelerin  bu durumu dikkate alarak 11-16 yaş aralığında çocuklarının doğru meslek seçiminde önünü açması ve onların yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirilmesi gerekmektedir.Bu yaşlarda yapılacak alan seçimleri bir bakıma meslek seçimlerinin de alternatiflerini oluşturmaktadır.

Meslek seçimi önemli bir karardır. Meslek seçimi kişinin yaşamı boyunca verdiği en önemli kararlardan biridir. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken en önemli unsur  mesleğin sadece para kazanma, geçimini sağlama yolu olarak görülmemesi gerektiği, kişinin severek yapabileceği bir iş olmasıdır.  Çünkü meslek, aynı zamanda kişinin kendisini ifade etme yoludur. Başarıyı sağlayan en önemli faktör; severek yapılan bir iş ve onun öncesinde sağlanan olumlu motivasyondur.

 

 

GELECEĞİN MESLEKLERİ NELERDİR?

Günümüzde kendi alanında uzman olmak yerine, bilgiye ulaşabilen, en az bir yabancı dile hakim, muhakeme edebilen, değişime açık, sosyal bilimlere, tarih ve felsefeye, mantığa ve beşeri bilimlere aşina olan bir düşünce yapısına sahip bir eleman olabilmek önem kazanmıştır. Geleceğin meslekleri neler olabilir diye baktığımızda pek çok meslek karşımıza çıkmaktadır. Ancak, bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz bilişim sektörüdür. Geçmişte petrolün ortaya çıkardığı zenginleri, şimdilerde teknoloji ve finans sektörü ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerin yaptıkları yatırımlara baktığımızda mühendisliğin yıldızının parlayacağı ve bir çok alanda yeni mühendisliklerin ortaya çıkabileceğini görmekteyiz. Bunların başında bilişim, iletişim ve bioteknoloji gibi alanlar öne çıkmaktadır.İşgücü dağılımına baktığımızda 20. yüzyılın başlarında tarımın payı oldukça fazla iken, günümüzde teknolojinin payı o oranda artmış ve tarımın payı oldukça azalmıştır. Mesleklerin gelişmesinde ülkelerin Ar-Ge’ye ayırdıkları pay ve bu bağlamda yaptıkları yatırımlar çok önemlidir. Ayrıca; yaratıcı yetenek içeren tasarımın ön plana çıktığı söylenebilir. Tekstil ve moda tasarımı, iletişim tasarımı, reklamcılık ve enformatik, grafik tasarımı, iç mimarlık bu alanın gözde meslekleridir.

Psikoloji: Türkiye’de hızla gelişen bir disiplin olan psikoloji bölümünden mezun olanlar, ilgi alanlarına göre insan kaynakları uzmanlığı, kamuoyu ve Pazar araştırma şirketleri ve diğer kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi yuva psikoloğu gibi görevler de üstlenebiliyorlar. Dolayısıyla bugün olduğu gibi gelecekte de bu meslek popülerliğini sürdürecek gibi görünüyor.

 

 

 

 

 

 

Hatice doğan

Ortaokul rehber öğretmeni ve psikolojik danışman