Mevlana haftası

 Mevlana Hazretleri ahlakı, aklı, tavrı, idraki, ilmi, hikmeti, sevgisi, davranışları ve yaşamı ile yüceliği öğreten büyük bir ilim adamıdır. "Ya Olduğun Gibi Görün Yada Göründüğün Gibi Ol" sözüyle  dini İslam'a büyük hizmetleriyle tanınan Türk Büyüklerimizden  Mevlana Hazretlerini Anaokulu öğrencileri olarak tanımak ve anlamak için çeşitli etkinliklerde bulunduk....