MİSYONUMUZ

İnançlı, yenilikçi, çağın gerektirdiği donanımlara sahip, sosyal özellikleri yüksek, kendisi ve çevresiyle barışık, çevresine karşı sorumluluk bilinci taşıyan,öz güveni yerinde, araştıran ve sorgulayan, yaptığı işlerde sebep-sonuç ilişkisini kurma yeteneği kazanmış, analitik ve kritik düşünceye sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, sağlıklı ve başarılı öğrenciler yetiştirmek; öğrenci ve velilerimizle birlikte milletine ve tüm insanlara faydalı olmaktır.