Mini YUP Aktivitesi

Miniyup, çocukta dikkat, konsantrasyon, zeka gelişimi ve görsel algıyı güçlendirir. Çocukların kavrama, algılama, mantıksal ve matematiksel düşünme yeteneklerini geliştirir. Öğrencilerin hem eğlenip hem de öğrenerek zihinsel becerilerini desteklemektedir.