MİNİK MÜZİSYENLER

Kulübümüzde, öğrencilere serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, yeteneklerini ön plana çıkarma, duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanma, müzik zevkini ve dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirme gibi beceriler kazandırmak amaçlanmaktadır.