ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

Özel İzmir Koleji olarak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizin amacı; idare, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılım ve işbirliğiyle öğrencilerimizin anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim-öğretim sürecinde psikolojik açıdan sağlıklı, kendisiyle ilgili farkındalık kazanmış, doğru seçimler yapabilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak mevcut kapasitelerini tam olarak kullanabilmelerini ve daha üst seviyeye ulaşmalarını sağlamaktır. Rehberlik çalışmalarımızı, öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunların çözümünde hayatın içinde kullanabilecekleri stratejileri geliştirebilmek ve her öğrencinin

yaş dönemine özgü gelişimlerini başarıyla tamamlayabilecekleri ve bir üst gelişim dönemine hazırlanmalarını amaçladığımızdan “Gelişimsel Rehberlik Modeli” çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz. İzmir Kolejinde öğrencilere yönelik çalışmalar Rehberlik Hizmetlerinin İlkelerine uygun olarak, tanıma, izleme, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile yürütülür. Bu çalışmalar merkeze alınarak rehberlik servisi çalışmaları sınıflandırılır.

Rehberlik Servisince Kullanılacak Test ve Envanterlerden Bazıları:

 • Problem Tarama Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Sosyometri Testi
 • Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği
 • Kimdir Bu Anketi
 • Çoklu Zeka Alanları Ölçeği
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği
 • Kısa Semptom Envanteri
 • Rathus Atılganlık Envanteri
 • Stres Düzeyi Ölçeği
 • Okul Ortamını Değerlendirme Anketi

Rehberlik Servisi & Öğrenci Tanıma

Öğrencilerimizin kişisel özellikleri, kişilik ve mizaç yapıları, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Böylelikle öğrencinin kendisini tanımasını sağlayarak yaşamda alacağı kararların kişisel ve mesleki seçimlerinin doğru ve gerçekçi olmasını sağlayacaktır. İzmir Kolejinin yeni öğrencileri, rehberlik birimi tarafından "oryantasyon" (okula uyum) çalışmalarına alınarak okulu tanıma fırsatı bulurlar. Yine yıl içerisinde yapılacak çeşitli tekniklerle öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır.

Rehberlik Servisi & Öğrenci Başarısı

Öğrencilerimize bireysel hedef belirleme özelliği kazandırma, özdisiplin kavramıyla kendini yönetme ve planlama becerisi kazandırmada yardımcı olma öncelikli amaçlarımız arasındadır. Öğrencilerimizin kendini gerçekleştirme kapasitelerini arttırmaya çalışırken motivasyon, dikkat ve sınavlara hazırlanmada karşılarına çıkan engellerle baş etme becerilerini de arttırmaya çalışıyoruz. Tüm bu amaçlara Rehberlik Serrvisininin kullandığı bilimsel özellikteki test ve envanterlerinden yararlanarak ulaşmaya çalışıyoruz.
Ölçme Değerlendirme Servisimizce öğrencilerimizin aldığı sonuçlar titizlikle değerlendirilmektedir. Rehberlik Servisimizce yıl içerisinde düzenlenen “Başarı”, “Motivasyon ve Konsantrasyon”, “Zaman Yönetimi”, “Dikkat ve Kaygı Grup Çalışmaları”, “Verimli Ders Çalışma Yöntemleri (VDÇY) Çalışmaları” öğrencilerimizin gelişmesine önemli katkıda bulunacaktır.

İŞTE OKULDA BAŞARININ ANAHTARI

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) uzmanları, öğrencilerin başarıyı yakalayabilmesi için zamanı verimli şekilde kullanmalarının ipuçlarını araştırdı. Zamanı iyi kullanan öğrencilerin başarıyı yakaladıkları belirlendi. Soyut kavramları somutlaştırma yeteneklerinin geliştiği 5. sınıf ve sonrası eğitim düzeyindeki öğrenciler üzerinde yapılan araştırmaya göre, her işin başında planlama bulunuyor. Plan günlük yapılmalı, anne veya babayla birlikte bir gün öncesinden hazırlanmalı ve mutlaka bir plan defterine kaydedilmeli. Öğrencinin performansının en yüksek olduğu saatler belirlenmeli, öğrenci evde ders tekrarını ihmal etmemeli. Öğrenci aynı mola süresi içerisinde iki farklı etkinliği yapmamalı, iki saat ders çalıştıktan sonra verdiği molada oyun oynamalı, televizyon izlemeli ya da bir başka etkinlik yapmalı. Araştırmaya göre, öğrenci başarısındaki en önemli engellerden ikisini yasak ve baskılar oluşturuyor. Devamlı baskı gören öğrenci sınav başarısının değil, kendi benliğinin değerlendirildiğini düşünüyor. 5. sınıf ve sonrası öğrencilerin birçok sorumluluğu alması gerektiğine dikkat çekilen araştırmaya göre, hazırlanan plan defterinin altına “gerçekleştirdiğim sorumluluk” adında bir bölümün açılarak mutlaka o gün içerisinde çocuğun yerine getirdiği sorumluluklar yazmalı.

HEDEFLER VE ÖNCELİKLER BELİRLENMELİ

Araştırmada, kısa orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve planın bu hedeflere uygun olarak hazırlanmasının başarıda önemli bir faktör olduğuna dikkat çekiliyor. Öğrencinin yetişmesi gereken bir ödev, oyun için bekleyen arkadaşlar, bilgisayar veya televizyon ile oyalanma gibi birçok alternatif arasından öncelikleri belirleyerek günlük programını buna göre yapması gerekiyor.

MOTİVASYONDA EN ÖNEMLİ ETKEN ANNE BABA TAKDİRİ

Öğrenci başarısındaki en önemli motivasyon kaynağı anne baba takdiri olarak kaydediliyor. Araştırmaya göre, ebeveynlerin “bu işi başarabilirsin” mesajını öğrenciye vermesi gerekiyor. Diğer motivasyon kaynakları ise öğretmen ve arkadaş takdiri olarak sıralanıyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ TUZAKLARI

Çalışma odasının zihinsel yorgunluğa sebep olan poster ve müzikten arındırılması, masanın pencereye uzak ve düzenli olması, ısı, ışık ve sesin normal seviyelerde bulunması, öğrencinin kendisine ait bir çalışma odası veya çalışma masasının mutlaka olması, çalışma ortamına ilişkin tuzaklardan kurtulmanın yolları olarak sıralanıyor. Ertelemenin yığılmaya, yığılmanın ise başarısızlığa neden olduğunun ifade edildiği araştırmada, günübirlik ders tekrarının önemi vurgulanıyor. Programın öğrenci tarafından harfiyen uygulandığı günlerde, veli tarafından, “doğru bir şekilde uyguladığına şahidim” ifadesiyle birlikte imzalaması, erteleme tuzağına karşı etkili bir önlem olarak tavsiye ediliyor.

EBEVEYNLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Öğrencinin mutlaka dinlemeyi öğrenmesi gerektiğine işaret edilen çalışmaya göre, bu konudaki en önemli aktör anne ve baba. Evde dinleme alışkanlığı kazanmayan çocuk okulda da öğretmenini ve arkadaşlarını dinlemiyor. İletişim sorunu yaşayan öğrenci kendisinden ne istendiğini bilmiyor, bu da başarısızlıktan anti sosyalliğe kadar birçok sıkıntıyı beraberinde getiriyor.