Okuldan Erken Ayrılma

1. Öğrenciler okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları gerektiğinde, öğrenci velisi ilgili Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun olanaklarıyla gönderilir.

2. Durum ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya ödev teslimi varsa, telafisi ilgili Müdür Yardımcısı denetiminde öğretmenler tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır.

3. Ani sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir dilekçe yazar ve öğrenci dilekçeyi aynı gün sabahı ilgili Müdür Yardımcısına teslim eder. İstek Müdür Yardımcısı tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilir, öğrenciye 2 nüsha halinde “İzin Kağıdı” verilir. İlgili müdür yardımcısı tarafından, öğrencinin okuldan çıkışına izin verilmediği durumlarda, veliye ve öğrenciye gerekçesi ile birlikte bildirilir,

4. Öğrenci “İzin Kâğıdının” bir tanesini yoklama defterine koyar, diğerini de kapı güvenliğine bırakır.

5. Öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa, ilgili Müdür Yardımcısı durumu servis şirketine bildirir.