ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimize öğretim yılı boyunca temel derslerden yazılı ortak sınavlar, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG-Merkezi Ortak Sınav) Denemeleri uygulanmaktadır.

YAZILI ORTAK SINAVLAR

Sınıf geçme yönetmeliği gereğince öğretim yılı boyunca öğrencilerin dönem içerisindeki öğrenmelerinin izlenmesini sağlamak amacıyla uygulanır.

Sınavların amaç değil araç olarak kullanılması ve öğrencilerin ezber bilgiler yerine, yorumlama, ilişki kurma ve okul öğrenmelerinin günlük hayata uyarlama becerilerinin geliştirilmesi temel felsefemizdir.

Yazılı ortak sınavların içeriği, öğretim programlarında yer alan kazanım ve becerilere yönelik nitelikli sorulardan oluşmaktadır. 
       

Merkezi Ortak Sınav (TEOG): 8.sınıf seviyesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin birinci sınavları, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce derslerinin ikinci sınavları MEB tarafından yapılır.

TEOG DENEME SINAVI

TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme işlemidir. Uygulamanın amacı, MEB tarafından 'Öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemek' olarak ifade edilmektedir.
MEB'in belirlediği kapsama uygun olarak hazırlanan TEOG deneme sınavlarının niteliği, içeriği, süresi ve uygulanma şekli gerçek sınavla paraleldir. Amacımız, öğrencinin kendi potansiyeli ve desteğe ihtiyaç duyduğu yönleriyle ilgili farkındalık kazanmasını sağlamaktır. Bu amaçla öğrenciler; öğretmenler, bölüm başkanları ve okul idaresi tarafından değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan ve uygulanan programla sürekli izlenir ve desteklenir.

GERİ BİLDİRİM ÇALIŞMALARI

Ölçme değerlendirme sürecinde odak noktamız, öğrencilerin akademik gelişimlerini artıracak etkili ve kapsamlı geri bildirimleri vermektir.

Sınav sonuçları konu ve kazanımlardaki öğrenme düzeyi ile sınavın niteliği açısından değerlendirilir. Beklenen öğrenme düzeyi belirlenirken okulumuzun performans ölçütleri baz alınır. Bu ölçütlere göre hazırlanan raporlarla sınıf, şube ve öğrencilerin güçlü ve gelişmeye ihtiyaç duyulan yönleri hakkında öğretmenlere, bölüm başkanlarına ve okul yönetimine bilgi verilir. Sınıf ve şube bazında saptanan eksiklikler ders öğretmenlerince pekiştirici çalışmalarla, öğrenci bazında desteklenmesi gereken alanlar ise bireysel çalışmalarla tamamlanır. Böylece, öğrencilerin kendi potansiyelini ve öğrenme ihtiyaçlarını fark etmeleri sağlanır.

Yabancı Dil Sınavı:
Öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirlemek için uygulanır. Sınav dinleme (listening), okuma (reading) ve dilin kullanımına (language use)  ilişkin kazanımları ölçmektedir. 
Sınav sonuçları Yabancı Dil Zümresi tarafından okul, şube ve öğrenci bazında analiz edilir. Okulumuzla paylaşılan bu raporlardan okul ve şube raporları okul idaresi ve ilgili bölümle birlikte değerlendirilir.

Özel İzmir Koleji olarak, tüm öğrencilerimize bu bilimsel veriler ışığında katkı sağlamak istiyor ve bunun için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz.