Orta Okul Rehberlik Faaliyetleri

Özel İzmir ortaokulu Rehberlik Servisi olarak gelişimsel rehberlik modeli esas alınmaktadır. Bu modelde sadece sorunları olan bireyler değil tüm bireylerle aktif olarak çalışmak ilk amacımızdır. Yani ortaokul kademesinde tüm çocuklarımızın duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, akademik olarak gelişimlerinin desteklenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrenciye Yönelik Yapılan Çalışmalar:

 • Devamlı olarak ders programı verilip bu programların yenilenmesi.
 •  Okula uyum sürecinde problem yaşayan öğrencilerimizle birebir çalışmalar yapılarak, velilerine bilgi verilir. Ayrıca konuyla ilgili veli bilgilendirme seminerleri ve broşür çalışmaları yapılır.
 • Öğrencileri daha yakından tanımak için “aileler okula davet edilir” ve düzenli olarak ailelerle görüşmeler gerçekleşir.
 • Öğrencilerin doğal davranışlarının izlenmesi için sınıf gözlemleri yapılır. Grup içindeki davranışları, derse katılımları, arkadaşlık ilişkileri gözlemlenerek değerlendirilir.
 • Akran arabuluculuğu çalışmaları yapılıp öğrencilerin okulda kendiniz yalnız hissetmemesi için kaynaştırılır.
 • Koçluk yapılan öğrencilerle dışarıda sosyal etkinlikler gerçekleştirilip öğrencilerin moral ve motivasyonu artırılır.
 • Ders sırasında dersin düzeniniz bozan öğrencilerle görüşülüp konuşulur.
 • Sınav kaygısı olan öğrencilere gerekli egzezsiz çalışmaları yaptırılır ve sınav kaygısını yenmesi için oturumlar yapılır.
 • Öfke kontrolünü yenmek için öğrencilerle kişisel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

 • Her sınıfa ihtiyaç analizi uygulayıp sınıfların eğitsel, mesleki ve kişisel yönden hangi doğrultuda ihtiyaçları varsa onlara yönelik rehberlik çalışmaları yürütülür.
 • Burdon dikkat testi uygulanıp sınıflardaki dikkat dağınıklığı olan cocuklarla görüşülür ve aileleri bilgilendirilir.

 

 • Sosyal Beceri ve Karakter Gelişimi Eğitimi” ile öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik grup etkinliği yapılır.
 • “Kendimi Keşfediyorum” çalışmaları kapsamında; çoklu zekâ, öğrenme stilleri, dikkat testi gibi testlerle farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

 •  Öğrencilerimizin deneme sınavları sonuçlarının değerlendirilip akademik takipleri yapılmaktadır.

 • Motivasyon ve akademik başarıya yönelik rehberlik çalışmaları yürütülmektedir.
 • Öğrencilerde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenci seminerleri yapılmaktadır.
 •  Bireysel takip ve görüşmeler yapılır.

 • Ortaokul öğrencileri ile özellikle yeni kayıt öğrencileri ile Okul Fobisi ve Baş etme Yolları üzerinde bireysel görüşmeler yapılır.

 

 • Psikolojik danışma etkinlikleri olarak da öğrencilerle 4-5 oturum şeklinde görüşülür ve seans sonucuna göre aileden geri dönütler alınır.
 • Okulun psikoloğuna sevk edilen öğrencilerle oturumlar yapılır ve geri dönütleri ailelerden alınır.

 

İhtiyaca göre uygulanan psikolojik ve gelişimsel testler;

 • Çalışma davranışlarını değerlendirme anketi,
 • Serdar erkan,ihtiyaç analizi formu
 • Başarısızlık nedenleri anketi,
 • Peabody Resim Kelime Testi 
 • Goodenough Harris Adam Çizme Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi
 •  Burdon Dikkat Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Aile Çiz Testi
 •  Öğrenme Stilleri Belirleme Envanteri
 

 

 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Özel İzmir Ortaokulu Rehberlik Servisi olarak velilerimizle düzenli şekilde görüşmeler yapılmaktadır. Ailelerin rehberlik servisini tanıması için okula davet edilir. Çocuklarımızın duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemede ailelerimizin büyük öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla da velilerimize yönelik yaptığımız çalışmalar:
 •  Okula uyum süreci ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
 • Belirlenen ihtiyaçlara göre belirlenen konularda veli seminerleri düzenlenmektedir.
 • İhtiyaca göre belirlenen konularda veli bilgilendirme broşürleriyle bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.
 • Rehberlik Bültenleri hazırlanmaktadır.
 • Bireysel görüşmelerle birebir ihtiyaçlara yönelik paylaşımlarda bulunulmaktadır. 

 • Gelişim Dönemleri ve Özellikleri konusunda görüşülen veliler bilgilendirilir.

Aile içi doğru iletişimin nasıl olması gerektiği ile ilgili öğrenci ve velileriyle görüşülür.