Portfolyo Çalışmaları

Portfolyo öğrencinin, yaşadığı sistem içende öğrendiklerinden, ilgi ve becerilerinden, sanat çalışmaları ya da fen deneylerinden ve daha pek çok şeyden bazılarını seçip, arkadaşlarına ve sosyal çevresine kendi ağzı, yüreği ve bilgisiyle sunduğu yada sergilediği bir süreçtir.