REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZİLKOKUL REHBERLİK BİRİMİ ÇALIŞMALARI
Özel İzmir İlkokulu Rehberlik Servisi olarak çocuklarımızın duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.
Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
Okula uyum sürecinde problem yaşayan öğrencilerimizle birebir çalışmalar yapılarak, velilerine bilgi verilir. Ayrıca konuyla ilgili veli bilgilendirme seminerleri ve broşür çalışmaları yapılır.
Öğrencileri daha yakından tanımak için “Aile Anketi” uygulanır.
Öğrencilerin doğal davranışlarının izlenmesi için sınıf gözlemleri yapılır. Grup içindeki davranışları, derse katılımları, arkadaşlık ilişkileri gözlemlenerek değerlendirilir.
“Sosyal Beceri ve Karakter Gelişimi Eğitimi” ile öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik grup etkinliği yapılır.
“Kendimi Keşfediyorum” çalışmaları kapsamında; çoklu zekâ, öğrenme stilleri, dikkat testi gibi testlerle farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
“En İyi Sınıf Bizim Sınıf ” projesiyle otokontrol ve akran dayanışması kazandırılmaktadır.
Öğrencilerimizin deneme sınavları sonuçlarının değerlendirilip akademik takipleri yapılmaktadır.
Motivasyon ve akademik başarıya yönelik rehberlik çalışmaları yürütülmektedir.
Öğrencilerde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenci seminerleri yapılmaktadır.
Bireysel takip ve görüşmeler yapılır.
İhtiyaca göre uygulanan psikolojik ve gelişimsel testler;
Peabody Resim Kelime Testi 
Goodenough Harris Adam Çizme Testi
Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Gessell Gelişim Figürleri Testi
Buldon Dikkat Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi
Aile Çiz Testi
Öğrenme Stilleri Belirleme EnvanteriVeliye Yönelik Çalışmalar
Özel İzmir İlkokulu Rehberlik Servisi olarak çocuklarımızın duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemede ailelerimizin büyük öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla da velilerimize yönelik yaptığımız çalışmalar:
Okula uyum süreci ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Belirlenen ihtiyaçlara göre belirlenen konularda veli seminerleri düzenlenmektedir.
İhtiyaca göre belirlenen konularda veli bilgilendirme broşürleriyle bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.
Rehberlik Bültenleri hazırlanmaktadır.
Bireysel görüşmelerle birebir ihtiyaçlara yönelik paylaşımlarda bulunulmaktadır. 
8 oturum “7-11 Yaş Anne Eğitim Programı” yapılmaktadır.
Verilen Seminerler;
Okul Fobisi ve Baş etme Yolları
Gelişim Dönemleri ve Özellikleri
Ailede Rol Dağılımı
Aile Rehberi
Başarılı Aile İletişimi İçin İpuçları
Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları
İnternetin Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Çocukta Sorumluluk ve Özgüven
Çocukta Yas ve Boşanma Süreci
Çocuk ve Oyun