Rehberlik Çalışmalarımız

Özel İzmir Anaokulu Rehberlik Servisi olarak çocuklarımızın duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

 • Okula uyum sürecinde problem yaşayan öğrencilerimizle birebir çalışmalar yapılarak, velilerine bilgi verilir. Ayrıca konuyla ilgili veli bilgilendirme seminerleri ve broşür çalışmaları yapılır.
 • Öğrencileri daha yakından tanımak için “Aile Anketi” uygulanır.
 • Öğrencilerin çoklu zekâ alanları belirlenir. Bu çalışmada dereceleme ölçeği kullanılır, her öğrenci için sonuç karneleri oluşturulur. Anne babalarla sonuçları paylaşılır.
 • Öğrencilerimizin gelişim alanlarını gözlemlemek amacıyla yıl içersinde üç kez “Gelişim Kontrol Listesi” uygulanır. Yılsonunda çocuklarımızın gelişimleri grafikli karneler olarak velilerle paylaşılır.
 • Öğrencilerin doğal davranışlarının izlenmesi için sınıf gözlemleri yapılır. Grup içindeki davranışları, derse katılımları, arkadaşlık ilişkileri gözlemlenerek değerlendirilir.
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal beceri gelişimini amaçlayan grup çalışmaları yapılır.
 • Her dönemin sonunda öğrencilere Dikkat ve Gelişim Seviyesi Belirleme (DGS) formu uygulanır. Amaç, değerlendirmeler sonucunda öğrencide desteklenmesi gereken alanları belirleyip, çalışmaların planlanmasıdır.
 • Yılsonunda hazırlık sınıfındaki öğrencilerimize “Okul Olgunluğu Testi”, diğer yaş gruplarında ki öğrencilerimize de “Gelişim Tarama Testi” uygulanarak bir üst sınıfa hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenir.

İhtiyaca göre uygulanan psikolojik ve gelişimsel testler;

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Goodenough Harris Adam Çizme Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi
 • Aile Çiz Testi

Veliye Yönelik Çalışmalar

Özel İzmir Anaokulu Rehberlik Servisi olarak çocuklarımızın duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemede ailelerimizin büyük öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla da velilerimize yönelik yaptığımız çalışmalar:

 • Okula uyum süreci ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
 • Belirlenen ihtiyaçlara göre belirlenen konularda veli seminerleri düzenlenmektedir.
 • İhtiyaca göre belirlenen konularda veli bilgilendirme broşürleriyle bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.
 • Rehberlik Bültenleri hazırlanmaktadır.
 • Bireysel görüşmelerle birebir ihtiyaçlara yönelik paylaşımlarda bulunulmaktadır.
 • 8 hafta gerçekleştirilen “3-12 Yaş Aile Eğitim Programı” yapılmaktadır.

Verilen Seminerler;

 • Okul Fobisi ve Baş etme Yolları
 • Gelişim Dönemleri ve Özellikleri
 • Çoklu Zekâ Nedir?
 • Aile Rehberi
 • Başarılı Aile İletişimi İçin İpuçları
 • Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları
 • İnternetin Çocuklar Üzerindeki Etkileri
 • Çocukta Sorumluluk ve Özgüven
 • Çocukta Yas ve Boşanma Süreci
 • Çocuk ve Oyun