Rehberlik Çalışmalarımız

Kurumumuzda tüm  öğrencilere yönelik olarak; bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları,  gözlem, değerler eğitimi ve öğrenci birliği çalışmaları yapılmakta; toplum  hizmeti çalışmalarında öğrencileri yönlendirme ve takip etme sürecinde yer  alınmaktadır.  Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler  düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlanmaktadır.

Öğrencinin akademik, davranışsal, kişisel (sosyal ve duygusal) gelişimi  ve öğrenme sürecine yönelik destek vermek amacı ile uygulanan programdır.  Akademik, davranış-disiplin, kişisel, sosyal, duygusal sorunlar, farklı gelişen  ve öğrenen öğrenciler  bu programda ele alınır. Planlanan ve yürütülen  çalışmalar hakkında ilgili öğrenci ailelerine bilgilendirme yapılır.

Ortaokulumuzda; öğrencilerimize;  ergenlik dönemi, verimli çalışma, sınav kaygısı, problem çözme, iletişim  becerileri, gibi konularda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Akademik başarı  takip ve yönlendirilmeleri ile liseye hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.