Servis Kuralları

Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğindedir. Öğrencilerden, servis araçlarında okul kurallarına göre davranmaları beklenir. Servis araçlarında uyulması gereken kurallar,

1. Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise bineceği noktada hazır olmakla yükümlüdürler. Sabah ve akşam servislerine geç kalan öğrenciler, diğer öğrencilerin de geç kalmalarına neden olmamak için, beklenmezler. Geç kalan öğrencilerin evden okula ya da okuldan eve ulaşımları velileri tarafından sağlanır.

2. Servis araçları güzergâh boyunca her ne nedenle olursa olsun, kayıtlı öğrenci dışında yolcu indirip, bindiremez. Ancak zorunlu nedenlerle ve yer olduğu takdirde, servis firmasına kayıtlı okulumuzun diğer öğrencilerini de servise alabilir.

3. Zorunlu durumlarda servis değişikliği yapacak öğrenci velileri, servis değişikliğine izin verdiğine dair belgeyi ilgili Müdür Yardımcısına gönderir. İstekleri uygun görülürse servis firması tarafından gerekli düzenleme yapılır.

4. Yazılı veli izin belgesi olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da bir başka araçla okuldan ayrılmasına kesinlikle izin verilmez.

5. Herhangi bir sorun olduğunda, öğrenciler sürücü veya servis hostesi ile tartışmaya girmezler. Durumu ilgili Müdür Yardımcılarına iletirler.

6. Öğrenciler araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararları öderler.

7. Sürücüler veli izni ve okul yönetiminin onayı olmaksızın öğrencileri inmeleri gereken noktalar dışında herhangi bir yerde bırakamazlar.

8. Öğrenciler;

a. Sürücülerin, servis hosteslerinin ve araçtaki öğretmenlerin uyarılarını dinlemek zorundadır.

b. Yüksek sesle konuşmaz, gülerek, şarkı söyleyerek veya uygunsuz söz ve davranışlarla çevrelerini rahatsız edemez.

c. Pencere açamaz, servis içinde ayağa kalkamaz.

d. Araçlarda yiyip, içemez.

e. Servis şoförünün dikkatini dağıtıcı, rahatsız edici hareketler yapamaz.

f. Servis hostesinin talimatlarına uyar.

g. Servis hareket halinde iken ayakta durmaz ve mutlaka emniyet kemerini bağlar.

h. Küçüklerini korur ve yardımcı olur.

i. Arkadaşları ile oyun amaçlı olsa dahi fiziksel şakalaşma yapamazlar.

j. Servislerde kural dışı davranışlarda bulunan öğrenciler ve davranışları, sürücü, hostes ya da serviste bulunan öğretmen tarafından yazılı olarak, ilgili Müdür Yardımcısına bildirilir.