Sınav Kaygısı Çalışmaları

Neden sınavdan kaygılanırız? Kaygı nedir? Kaygı kaynağı belirsiz korku ve tedirginlik durumudur ve var oluşumuzdaki en temel duygulardan biridir. Sınav kaygısının sıfırlanması gibi bir çaba boşuna bir çaba olur. Sınavı düşünmek sınavda heyecanlanmak sınav için bizi motive edebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bu kaygının bizim sınavdaki başarımızı ne ölçüde etkilediğidir. Sınav kaygısı özellikle öğrencilerin, sonra ise velilerin en büyük problemlerindendir. Sınav kaygısının nedenleri ne olabilir diye bakacak olursak; sınavın bizim için önemi, ailenin beklentisi, sınav sonrası görebileceğimiz tepkiler, zamanı iyi kullanamama, düzensiz çalışma…İstediğimiz kadar nedenleri arttırabiliriz. Nedenlere odaklanmamız bizi çözüme götürmeyeceği için bu kaygı durumuna bir çözüm bulabilir miyiz bu noktaya odaklanalım.

                        Sınav kaygısına kapılmamızın nedenlerinden biri de sınava yüklediğimiz anlamlar. Sınavı o kadar büyütüyoruz ki sınav olduğundan çok başka bir şey halini alıyor. Oysaki sınav denilen sadece bizim diğer bireyler arasındaki akademik durumumuzu belirlemek için oluşturulmuş bir ölçek. Araçsal bir anlamı var sadece. Sınavı hayatın tüm amacı sınavmış gibi bakmamak gerekir. Öncelikle sınav kaygısından kurtulmak için yapmamız gereken sahip olduğumuz bu bakış açısından kurtulmak.

                        Eğer bakış açımızı bir derece olsun düzeltebildiysek eğer sınav kaygısının bir başka nedeninden bahsetmemiz yerinde olacaktır: Bilgi eksikliği.Sınavda sorumlu olduğumuz konularda bilgi eksikliğimiz söz konusu ise sınavın bizim için endişelenilecek bir konu haline gelmesi kaçınılmazdır. Ancak sınav kaygısının bu kaynağını ortadan kaldırmanın yolu diğer kaynaklarına göre daha kolaydır. Sınavın gerektirdiği konularla ilgili bilgi eksikliğimizi saptayıp, o konudaki eksikliğimizi gidermemiz kaygı durumunu aşmamıza yardımcı olur.

                        Bilgi eksikliği gibi plansız ve düzensiz çalışma da kaygı durumu meydana getirebilir. Eğer bir planımız yoksa çalışmalarımız sırasında kendimizi değerlendirme durumumuz olmayacaktır. Dolayısıyla kendimize ilişkin bir farkındalığımız da söz konusu olamayacaktır. Bu nedenle neyi bilip bilmememizden kaynaklı olarak kaygı durumu yaşarız. Bu noktada da saati saatine uymasak da bir planımızın olması kendimizi farkına varmamız açısından etkili olacaktır. Bu doğrultuda da belli bir düzende çalışmamız da ilerlememizi sağlayacaktır. Ne yapıyorsak ne kadar düzenli yaparsak o kadar olumlu sonuçlanacaktır.

                        Kaygılanmak istemiyorsak kendimiz için belirlediğimiz hedeflerde gerçekçi olmamız lazım. Eğer hedeflerimiz gerçekçi olursa, onlara ulaşmamız da kolay olur. Bu nedenle hedeflerimizi belirlerken gerçekçi olursak hedeflerimize ulaşmakta zorlanmayız ve bu durum bizde kaygı oluşturmaz. Aksi takdirde ulamadığımız hedefler de bizde kaygı durumu oluşturmamış olur.

                        Düzenli ve planlı çalışabilmek için de öncelikli olarak nasıl çalışacağımızı bilmemiz gerekir. Eğer doğru yol ve tekniklerle çalışmıyorsak çalışmamız gerektiği etkiyi yapmaz. Nasıl çalıştığımıza dikkat etmeliyiz. Doğru bir çalışma yöntemimiz olursa da kaygıya sebep olacak bir durumu daha ortadan kaldırmış oluruz.

 

                        Kaygılanmamıza sadece kendimiz neden olmayız çevremiz de kaygılanmamıza neden olabilir. Ailemiz ve yakınlarımızın bizim başarımızla ilgili olumlu ya da olumsuz beklentileri sınav kaygısı oluşturabilir bizde. Bu beklentiyi üstümüzde bir yük olarak görmek elimizde olduğu gibi bu beklentiyi bizi motive edici bir unsur olarak değerlendirmek de mümkün. Dolayısıyla asıl önemli olanın başkalarının beklentisi değil, bizim kendimize ilişkin olan beklentinin üstünde durmalıyız.

                        Kaygılanmamıza sebep olan arkadaşlarımız da olabilir. Kendi başarılarını veya kendi başarısızlıklarını bize yansıtan, bu şekilde ruh durumumuzu bozan. Bu gibi arkadaşlar hep olacaktır. Bu arkadaşlarımızın da bizi etkilemesine mümkün olduğunca izin vermemeliyiz. Bu anlamda etrafımızla bir koruma kalkanı oluşturmalıyız. Tüm bozucu etkiler için. Eğer izin verirsek kaygı durumumuzu olumsuz olarak etkileyeceklerdir.

                        Sınav kaygısını en aza indirmek, sınav kaygısının başarımızı olumsuz etkilememesi için en çok ihtiyacımız olan kendimize güvenmektir. Eğer kendimize güvenirsek, yapabileceğimize inanırsak sınav kaygısı bizim için bir problem olmaktan çıkar.