SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

İLKOKULDA EĞİTİM – ÖĞRETİM

 

Öğrencilerin küçük yaş grubunda soyut algılarının henüz gelişmediği ve öğrenmelerinin ancak bilgiyi somut olarak görebildikleri, deneyip, anlamlı hale getirdikten sonra öğrenebildikleri bilinen bir gerçeğini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olmasını hedefliyoruz. Bu durumda da öğrencilere kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak, hızla değişen dünyaya uyum sağlamaları ve sürekli güncellenen bilgiyi yakalamaları için donanımlı olmalarını sağlayacak yöntemler sunmak esas görevimiz haline gelmiştir.

  Etkin(Aktif) Öğrenme Modeli

  Tam Öğrenme Modeli

  Anlamaya Dayalı Öğrenme Modeli

  Proje Temelli Öğrenme Modeli

  İşbirlikli Öğrenme Modeli gibi farklı öğretim modellerinden yararlanarak eğitim sistemimize yön veriyoruz.

Bu modeller uygulanırken süreçte öğretmenlerimize rehberlik eden eğitim ilkeleri şunlardır:

Öğrenciye Görelik esasına uygun hazırladığımız müfredatımızda bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, yakından uzağa, kolaydan zora ilkelerini esas alarak yaşama yakınlığını önemsiyoruz.

Özel İzmir İlkokulunda öğrenme kalıcılığını sağlamak için birçok destek program geliştirilmiştir. Bu programlar öğrencilerimizi farklı kılan, geliştiren ve hayata hazırlayan programlar olarak farklılığımızı sağlamaktadır.

Okulumuzda ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler; uzman ve deneyimli okul psikologları tarafından Metropolitan (Okul Olgunluğu) Testi’ne alınır. Öğrenci ve velilerle ayrı ayrı bireysel görüşmeler yapılır. Anaokulumuzdan gelen öğrencilerimizin sınıf öğretmenlerinden gözlem raporları alınır.
Öğrencilerin gruplandırılmasında;

• Metropolitan Testi sonuçları,
• Öğrenci ve veli görüşmeleri,
• Öğrencinin yaş düzeyine ait ay hesaplaması (60-72 ay),
• Kişilik ve genel diğer özellikler göz önünde bulundurulur.

Bu sonuçlara uygun olarak öğrenciye en uygun sınıf ortamı belirlenir. Sınıf mevcutları 18-20 arasında, birbirine yakın sayıda kız-erkek öğrenciden ve homojen yapıda oluşturulur. Her biri titiz çalışmalarla seçilen mesleğinde deneyimli öğretmenlere teslim edilir. Bu sayede öğrencilerimizin eğitime iyi bir başlangıç yapması sağlanır.

2.-3. ve 4. sınıf düzeylerinde ise;

• Hazır Bulunuşluk Sınavı,
• Öğrenciler İçin Öğrenme Tipi Envanteri (Öğrenme Stilleri Testi),
• Öğrenci ve veli görüşmeleri,

• Kişilik ve genel diğer özellikler öğrencilerin gruplandırılmasında uyguladığımız diğer çalışmalardır.

Bilindiği üzere MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilkokul eğitim programları; devlet okullarında haftalık 26-30 saatlik ders programları ile aktarılmaktadır. Okulumuzda 1.-4. sınıf arasında haftalık 45 saat ders yapılmaktadır.

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

Öğrenme süreci titizlikle izlenir. Temel derslerden hazır bulunuşluk düzeyleri öğretim yılı başında tespit edilir. Ayrıca Check-Up (Haftalık Değerlendirme) Sınavı öğrencinin öğrenme eksikliklerinin tespiti konusunda güvenilir ve geçerli sonuçlar verir. Sonuçlar değerlendirildikten sonra öğrencilerle birebir çalışmalar yapılır. Sonuçlar başta öğrenciler olmak üzere veliler, öğretmenler ve okul yönetimi ile sistemli şekilde paylaşılır.
Öğrenme eksiklikleri ve güçlüklerinin telafi edilebilmesi amacıyla sınıf öğretmenlerimiz tarafından günlük ders saatlerinin dışında hafta içi öğretmenlerin belirledikleri gün ve saatlerde öğrencilere bireysel ya da grup etütleri yapılır.
Hedefimiz her zaman “Tam Öğrenme”nin gerçekleşmesidir.

SORUMLULUK KAZANDIRMA PROJESİ

Okulumuzda öğrencilerimize sosyal sorumluluk bilinci kazandırabilmek için; her hafta her birimde “En İyi Sınıf Bizim Sınıf Projesi” ile  sınıfların düzeni ve temizliği kontrol edilip (öğrenciler tarafından) haftanın temiz ve düzenli sınıfı seçilir.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Toplumsal ve kültürel değerlerimizin nesillere aktarılmasında hissettiği sorumlulukla “İnanç, Sevgi ve Başarı” ilkesiyle değerler eğitimi derslerimizi işlemekteyiz. Öğrencilerimizin; sevgi, saygı, sorumluluk, hoşgörü, dürüstlük, arkadaşlık, sabır başta olmak üzere tüm değerlerimizi anlamaları, benimsemeleri ve bu değerlere sahip çıkmaları ve inançlı bireyler olması bizim için çok önem taşımaktadır.

PROJE TEMELLİ ÖĞRENME

1.Sınıf öğrencileri portfolyo sunumları yaparak yaşadıkları ortamda öğrendiklerinden, ilgi ve becerilerinden, sanat çalışmaları ya da fen deneylerinden ve daha pek çok şeyden bazılarını seçip, anne-babasına kendi ağzı, aklı, yüreği ve bilgisiyle sunarlar.

2. Sınıftan itibaren öğrencilerin üretkenliğini geliştirmek, düşünme ve analiz yapma becerisi kazandırmak amacıyla çeşitli projelerin içinde yer almalarına olanak tanıyoruz. Düşüncelerini ve projelerini sunma imkanı sağlanır. Yapılan projeler Proje Şenliği’nde sergilenerek öğrencilerin özgüvenleri artırılır.

MAT-ZEK

MAT-ZEK Turnuvasının amacı, öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin sahip oldukları potansiyelin geliştirilmesi; karşılaştıkları problemler karşısında yeni çözüm yolları üretmeleri, pratik düşünebilmeleri, sorun durumunda doğru kararlar verebilmeleri gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesi ve kısacası beyin tembelliğinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

FARKINDALIK EĞİTİMİ


Farkındalık eğitimini tamamlayan bireylerde düşünebilme kabiliyetinin kontrolü sağlanacağından, istenmeyen düşünceler akla gelmeyecek ve bomboş bir zihne sahip olunacaktır. Bu da yapacağımız işlere odaklanabilmemiz anlamına gelir. Farkındalık ile duyguları izleyebilir öfkemizi ve tepkilerimizi kontrol edebiliriz. Bu da biz istemedikçe üzülmeyeceğimiz ve tepki vermeyeceğimiz anlamına gelir. Burada ısrarla vurgulanması gereken konu üzülmenin veya tepki vermenin iyi veya kötü olmadığıdır. Hayatta başımıza gelen olaylara iyi veya kötü demeden 'olduğu gibi kabul edebilmemizi' sağlar.

Bizler İzmir Koleji Ailesi olarak farkındalık eğitimini işte bu sebeplerden dolayı önemsiyoruz. Yıl boyunca gerçekleştirmeyi planladığımız farkındalık eğitimi alanları aşağıdaki gibidir.

Sağlıkta Farkındalık Günleri

Sokak Hayvanları Farkındalık Eğitimi

“İzmir Koleji Okuyor” Projesi

Çocuk Hakları Farkındalık Eğitimi

Meslekleri Tanıyorum Farkındalık Eğitimi

Değerlerimiz Farkındalık Eğitimi

Hayatın Renkleri

Mevlana Haftası

Ben Özelim

OLİMPİYAT VE TUP (TEST ET-UYGULA-PEKİŞTİR) ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin matematiksel algılarını, 3 boyutlu malzemeleri görerek matematiksel ilişkileri daha iyi anlamaları, matematik derslerinde farklı yönlerden düşünebilmelerinin desteklenmesi ve matematiksel zekâlarını geliştirecek oyunlar oynamaları için özel bir sınıf tasarlanmış ve donanımı sağlanmıştır. Olimpiyat ve TUP çalışmaları ile zevkli dersler yaparak matematiğin kolay anlaşılır ve zevkli bir ders olması sağlanmaktadır.

ÖDP (ÖĞRENCİ DESTEK PROGRAMI)

Başarılı bir hayat, ‘uyumlu, mutlu ve doyumlu’ yaşanan bir hayattır. Geçmişte başarı için, aynı öneriyi içeren tek bir reçete sunulurdu; Çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak veya çok çalışmak. Oysa bize göre başarı kavramı ‘çok çalışmak’ değil ‘etkili çalışmak’ …

      ‘Etkili çalışmak’ belirlenmiş amaçlar doğrultusunda zamanı programlı olarak kullanmaktır. ‘Etkili çalışma’ programı içinde dinlenmeye, eğlenmeye, ailemize, sevdiklerimize zaman ayırmaya ve hobilerimize daima yer vardır. Okulunu ve öğretmenlerini sevmenin öğrencilerimizin başarısında “altın anahtar” olduğu inancıyla beden, zihin, ahlak ve ruh bakımından dengeli ve sağlıklı bir gelişim göstermeleri de önceliklerimiz arasındadır.

Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları her konuda konu tekrarları yaparak kalıcı bilgiye ulaşmalarına fırsat sunuyoruz.

 

İzmir Koleji İlkokul Birimi olarak biz;

*Sistemli çalışıyoruz. Bireysel takip sistemi ile öğrencimizin ev çalışmalarını da takip ediyoruz.

*Öğrenmeyi öğreniyor, kendimize uygun yöntemleri bilip çalışma sistemimizi değiştiriyoruz.

*Aynı hedefe vurgu yapıyoruz. Temel insani değerleri benimseterek bilginin ışığında yol alıyoruz.

            Tüm bunları yaparken de;

            *Saygı

            *Sevgi

            *Adalet

            *Doğruluk

            *Yardımseverlik değerlerini kendimize kılavuz alarak ilerliyoruz.

 

Belirli gün ve haftaların hatırlanmasını sağlamak, anlam ve önemini kavratmak adına, bu günlerde yapılan bazı etkinlik ve gösteriler kalıcı öğrenmeyi sağlayarak toplum bilincinin kazanılmasına yardımcı olur. Bu günlerin yada haftaların önemini vurgulamak amacı ile sınıf içi ve sınıf dışı panolarda yapılan çalışmalar sergilenir. Ayrıca o günlere özel müfredat ile alakalı geziler de yapılır.