SORUMLULUK

SORUMLULUK : Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirme zorunluluğudur. Başkalarının haklarına saygılı olmak ve kendi davranışlarının sonuçlarını yüklenmek.