SOSYAL BİLİMLER

Soran, sorgulayan; neden- sonuç ilişkisi kurabilen, olayların çok boyutluluğunu görebilen, öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanabilen; fikir üretebilen, milli ve ahlaki değerleri yüksek, ilerici, çağdaş ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

Sosyal Bilgiler dersi, geçmişi geleceğe bağlayan bir köprüdür. Bu köprü ne kadar sağlam olursa geçiş o kadar başarılı olur. Sosyal Bilgiler, yaşam ve değişim dersidir. Bu doğrultuda dersimizin amaçları; hızla değişen dünyada etkin, önemli roller üstlenen bireyler yetiştirmek ile öğrencilerimizin yaşadıkları toplumda kendi haklarını bilen ve kullanan, başkalarının haklarına saygı gösteren, kendine güvenen, araştıran, yorumlayan, demokratik davranan dünya vatandaşları olmalarını sağlamaktır.

Öğrenciye bu dersin sınav için ezberlenmesi gereken bir ders değil, her zaman her yerde yaşanan ve yararlanılan gerçeklerden oluştuğu fark ettirilir.

Dersler; akıllı tahta, her ünite için hazırlanmış farklılaştırılmış öğretime uygun etkinlik fasikülleri, haritalar, yerküre, internet bağlantılı bilgisayar, ders CD’leri, dersle ilgili yeni gelişmelerin sergilendiği panolar gibi araç gereçler eşliğinde işlenir.

Konular; ünitelerin özelliklerine göre araştırma, proje grup çalışmaları, sınıf içi performans sunumları, powerpoint / prezi sunumları, karikatür, bulmaca, harita çalışmaları, basın haberlerinin tartışılması ve yorumlanması, yerinde inceleme gibi yaparak yaşayarak öğrenmeyi temel alan farklı yöntemlerle işlenir.

Öğrencinin dönem boyu yaptığı bütün olumlu çalışmalar yazılı, performans ve proje notu olarak değerlendirilir. Yazılı değerlendirmelerde de ezberden uzak, kazanımları değerlendiren sorular sorulur.