TELEVİZYON VE İNTERNET KULLANIMININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

TELEVİZYON

              Televizyon günümüzde en yaygın kullanılan,  (neredeyse her evde birden fazla bulunan) iletişim aracıdır. Faydalı mı, zararlı mı olduğu konusu tamamen televizyonunun kullanımına bağlı olarak değişmektedir

TELEVİZYONUN OLUMLU ETKİLERİ

 • İzlenecek programlar iyi seçildiği takdirde televizyonun yaydığı az miktardaki radyasyon dışında çok da zararı yoktur.
 • Haber programlarıyla  ülke içinde ve dünyada meydana gelen gelişmelerden çok kısa bir sürede haberdar olmamızı sağlar.
 • Alanlarında uzman kişilerce toplumun bilgilendirilmesini sağlamaktadır. (Sağlık, eğitim vs.)
 • Çocuklara yönelik yayın kuşaklarıyla çocukların zihinsel, ruhsal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Örn: (TRT Çocuk)
 • Çocukların ilgi alanlarını, kelime hazinesini genişletir. Bilgi yarışmaları genel kültürü arttırır.
 • Çocuklar belgesellerle dünyanın bir ucunda bulunan insanların yaşamlarını, farklı kültürleri, tarihi ve turistik yerleri tanıma fırsatı bulabilmektedir.

  Eğitici programlar ailece izlendiğinde; aile bireylerini bir araya toplayarak, aralarında yeni ortak ilgilerin doğmasını sağlar ve aile içi iletişimin artmasına katkıda bulunur.

TELEVİZYONUN OLUMSUZ ETKİLERİ

 • Televizyon programlarının bir çoğunda konuşma dili sıkça yanlış, argo ve yabancı kelimelerle, özensizce kullanıldığı için çocuğun dil gelişimi olumsuz etkilenebilir.
 • Çocuk televizyonu tek başına izlediğinde, televizyonun sunduğu her şeyi gerçekmiş gibi kabul edebilir. Oysaki izlediğimiz pek çok şey hayal ürünü…
 • Çocuklar televizyona soru soramadığı için bu durum çocuğun bir süre sonra olayları düşünmesini, eleştirmesini engelleyebilir yani çocukları tembelleştirir.
 • Çocukların aşırı düzeyde televizyon izlemesi, kitap okuma, spor yapma, resim yapma, arkadaşları ile oyun oynama gibi olumlu faaliyetlerden, hatta yemek yemekten bile alıkoyabilmekte..
 • Çocuğun televizyon karşısında uzun süre kalması, çevreye olan ilgisini azaltabilir, çocukların sosyalleşmesini engelleyebilmekte..
 • Televizyon çocukların yaşamını fiziksel olarak da etkilemektedir. Televizyon karşısında uzun süre çocukların sürekli kendilerini yorgunluk hissetmelerine neden olabilir.
 • Tüketime ve para harcamaya özendiren reklamlar,  çocuğun reklamda gördüğü yiyecekleri, oyuncakları istemesine neden olabilir. Bu istekler ekonomik açıdan aileye zarar verebilir.

TELEVİZYONU NASIL FAYDALI KULLANABİLİRİZ?

  Günümüzde televizyonlu bir yaşamdan kaçışın pekte mümkün olmadığı durumlarda şu noktalara dikkat edebiliriz.

Akıllı işaretlere uyarak…

İNTERNET

              Gelişen dünyada internetin ortaya çıkış amacı iletişimi arttırmak, bilgi paylaşımını kolaylaştırmaktı. Fakat internetin tahmin edilenden de hızlı yayılması televizyonda olduğu gibi yararlarından daha çok zararlarıyla konuşulmasına sebep olmuştur.

İNTERNETİN FAYDALARI

 • İnternet çok büyük bir kütüphanedir, akla gelen her konuda araştırma yapabilir, kaynaklar, kitaplar, makaleler, yorumlar bulunabilir.
 • İnternet hızlı bir iletişim aracıdır. Çok uzaktaki tanıdıklarımızla bile görüntülü, yazılı veya sesli iletişim kurabiliriz.
 • İnternetten gazeteler, dergiler okuyabilir, günlük haberleri takip edebiliriz. Radyo dinleyebilir, televizyon  izleyebiliriz.
 • İnternetten güncel bilgiler edinilebilir. Örneğin sınav başvuru tarihleri, sınav notlarını öğrenmek gibi

İnternet bir mağazadır, alışveriş siteleri aracılığıyla her türlü eşya veya malzeme satın alınabilir.

İNTERNETİN ÇOCUK ÜZERİNDE

OLUMSUZ ETKİLERİ

 • İçe kapanma ve göz temasının kesilmesi.
 • Toplumsal yaşamdan çekilme, sorumluluklarını yerine getirmeme.
 • Yoksunluk belirtileri (Aşırı sinirli olma, titreme, hayal kurma)
 • Uzun süre internet başında kalan çocuklar gerçek hayatta arkadaş edinme sıkıntısı çekmektedir. Bu yalnız çocuklar, giderek toplumda iletişim kurmakta zorlanmakta, topluma karşı olumsuz duygu ve düşünceler beslemeye başlamaktadır.
 • İnternet kullanım süresi arttıkça saldırganlık, genel sağlık durumunda bozulma (göz yorgunluğu, sırt-boyun ağrıları, uykusuzluk, yorgunluk, hareketsiz kalma vb.) görülme oranı artmaktadır.
 • İnternet sayesinde bilgiye ulaşmak kolaylaşsa da, hazır bilgilerin okunup, anlaşılmadan olduğu gibi kullanılması  çocukların tembelleşmesine ve araştırmacı ruhlarının kaybolmasına sebep olmaktadır. Örn: Dönem ödevlerinin kopyala yapıştırlarla yapılması
 • Çocukların aile ile geçirdiği zaman ve iletişim azalmakta, bu da aile içi çatışmaya neden olduğu gibi; günlük işlerin, ödevlerin  aksamasına ve zaman kaybına  neden olmaktadır.

İNTERNET KULLANIMINI FAYDALI HALE NASIL GETİREBİLİRİZ?

 • İnternet ortamının, doğal ortamın sınırlarını geçmemesine dikkat edilmelidir.  Çocuğun arkadaşlarıyla sanal sohbet etmesi yerine yüz yüze sohbet etmeye teşvik etmeliyiz.
 • Tek uğraşımız internet olmamalı, boş zamanlarımızı değerlendirmek için farklı etkinliklere de yer vermeliyiz.
 • Oynanan oyunların, ziyaret edilen sitelerin olumlu ve olumsuz yönleri aile içerisinde tartışılmalı, çocukların kişilik gelişimlerine katkısı olup olmadığı değerlendirilmelidir.
 • İnternet kullanım süresine televizyonda olduğu gibi süre sınırlaması getirilmelidir.
 • Aileler ziyaret edilmesini istemedikleri sitelere koruma şifresi koymalıdır.

Televizyonun kumandasını kullandığımız gibi, bilgisayarında kapatma düğmesini kullanmayı              öğrenmeliyiz. Yerinde ve zamanında kullanıldığında çok önemli bir buluş olan televizyon ve interneti doğru kullanmak dileğiyle…