TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

2013 Ağustos ayında eğitim öğretime başlayan İzmir Koleji, Türkiye eğitim gündeminin en önemli başlıklarından yeni ortaöğretime geçiş sistemini en hızlı yorumlayan okullardan biri oldu. 2013-1014 yeni eğitim ve öğretim dönemimiz sistem değişimiyle başladı. Sistemin değişime uğramasının gerekçesi de var olan sistemi gelişimsel olarak dinamik ve esnek bir yapıya dönüştürmek olarak açıklandı. Özellikle başarı değerlendirmesini sürece yayma konusunda sistem amacına ulaşacak gibi gözüküyor.

Geçmiş sistemlerde rehberlik servislerince en sıkıntı yaşanılan durum sınav kaygısı oluyordu. Bu sistemle sınavla yaşanılan kaygı sürece yayılarak; yoğun bir sınav kaygısı sıkınt ısı yaşanmanın önüne geçiliyor. Yeni sistem ortaöğretime geçişi sınav odaklı olmaktan çıkarma amacını taşımakta. İzmir koleji rehberlik servisi de yeni ortaöğretime geçiş sistemi kon usunda kendini sürekli yenileyerek öğrenci ve velilerine en doğru bilgi akışını sağlayacaktır.Temel eğitimden ortaöğretime geçişteki yeni uygulamalara geçmek istiyorum. Bu sistemle öğren cilerin okullarında girmekte oldukları yazılı yoklamalardan bir tanesinin MEB

tarafından hazırlanarak yapılmasıdır. Öğrenci başarısının tek sınavla değil, geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmesini sağlayan bu uygulama öğrencileri sınavın telafisini de sunmaktadır. Uygulama olarak merkezî ortak sınavların iki okul gününde yapılması planlanmaktadır.

Yapılacak ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması, sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması, yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi de (yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecek) yeni sistemle karşımıza çıkmaktadır. Bu sınavlara öğrenciler kendi okullarında girebilmeleri

de yenilikler arasındadır Bu sistemle 6 temel dersten öğrenciler sınava tabi tutulacak. Bu dersler Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Merkezi ortak sınavlara 2013-2014 eğitim öğretim yılında sadece 8.sınıfta uygulanacaktır. Öğrencilerimiz ilk dönem 6 ikinci dönem 6 toplam 12 sınava gireceklerdir.

Yeni sistemle SBS den farklı olarak merkezi ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkânı sağlanması sistemin en önemli değişikliklerindendir. Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30 u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70 inden oluşacaktır. 6 ve 7.sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen tarafından verilecektir. 8.sınıfta, 6 temel dersten 3 yazılısı olanların 2. si, 2 yazılısı olanların 1. si merkezi yazılı olarak yapılacaktır. Geri kalan derslerin yazılılarının tamamı öğretmen tarafından yapılacaktır. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir. 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

Yeni sistemle yazılı yoklamaların kazanımlarını da MEB sitesinde yayınladı. Çalışma takvimine göre konu ve kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında birinci dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından birinci dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar olan konu ve kazanımlarla sınırlı olacaktır. İkinci dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından ikinci dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konular ile sınırlı kalacaktır.

Bütün bu gelişmelerin yanında lise yerleştirmelerinde, başka bir sınavın varlığı söz konusu değildir. 2014 eğitim öğretim yılında öğrencilerin puanları tamamen okulda gerçekleştirilen sınavlardan elde edilecek, bu puanlara göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirme yapılacaktır. Ayrıca hiçbir ortaöğretim kurumu için ek bir sınav yapılmayacaktır. Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve özel okullar da dahil olmak üzere sınavla öğrenci alan bütün okullar bu kapsamdadır.

Temel eğitimden ortaöğretime geçişteki yeni uygulamalardan bir tanesi de sıralamalarla ilgiliydi. Bu konuda da MEB ayrıntılı şekilde bu sorulara cevap verdi. Sınavlar neticesinde yapılacak değerlendirmeler Türkiye genelini kapsayacaktır. Ortaöğretime geçiş sisteminde alınan puanlar SBS de olduğu gibi ülke genelindeki okullara yerleştirmede kullanılacak, yerleştirme işlemi geçmişte olduğu gibi puan sıralamasına göre yapılacak. Örneğin; Osmaniye, Bartın veya Şırnak ilinde Ortaokulu bitiren ve ortak sınava giren bir öğrenci il sıralamasına göre değil ortaöğretime yerleştirmeye esas puanına göre tercih yaparak İzmir veya Erzurum ilinde bulunan bir Fen Lisesine yerleşebilecektir.


Özel İzmir Koleji
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi