TÜRKÇE-EDEBİYAT

Ana dilini doğru kullanan ve hayatının her alanında uygulayabilen; Türk ve Dünya edebiyatını tanıyan edebi bilinç kazanmış; milli benlik kültürü yüksek, Atatürkçülüğü temel almış ve bu doğrultuda ilerleyen, Türk diline sahip çıkan ve onu koruyan; yenilikçi, çağdaş bireyler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

Okulumuzda Türkçe dersleri işlenirken öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde Türkçe dil kurallarına uyarak eserler ortaya koyan bireyler olmalarına özen gösterilir.

Genel Amaçlarımız:
1. Öğrencilerimize; Türk dilini sevdirmek, Türk dilinin kurallarını içselleştirmelerini sağlamak; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle ve özenle kullanmaya yöneltmek; Türkçe bilincini geliştirmek,
2. Öğrencilerimize; görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak,
3. Öğrencilerimize; görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak,
4. Öğrencilerimize; dinleme, okuma, yazma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak,
5. Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek,
6. Öğrencilerimizin sözlü, yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, ulusal ve evrensel değerlerin farkında olmalarını ve tüm kültürlere, farklılıklara saygılı bireyler olmalarını sağlamak,
7. Gazete, kitap, dergi, müzik, sergi, film, tiyatro oyunu, teknoloji vb. kaynaklardan yararlanarak öğrencilerimize bilimsel, eleştirel, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yolları kazandırmak,
8. Öğrencilerimizin dünyadaki ve ülkesindeki olaylara karşı duyarlı olmalarını sağlamak,
9. Öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını desteklemektir.

Öğrenme Alanlarımız: Okuma, dinleme, konuşma, yazma, dilbilgisi

Öğrenme Alanlarına Göre 5, 6,7 ve 8.sınıflarda Türkçe dersleri;
– Okuma-Anlama (Güdümlü Okuma, Etkileşimli ve Eleştirel Okuma) Çalışmaları
– Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşmalar
– Sözlü ve Yazılı Yorumlama Çalışmaları
– Karşılaştırmalı Metinlerle Yapılan Çalışmalar
– Öykü-Şiir-Film Karşılaştırması
– Karikatür ve Haber Yorumlama Çalışmaları
– Yazar ve Şairleri Tanıtan Belgesellerin İzlenmesi ve Yorumlanması
– İşlenen Metinlerin Dramatizasyonlarla Zenginleştirilmesi
– Yaratıcı Yazma Çalışmaları (Kontrollü yazma; güdümlü yazma; serbest yazma) ile çoklu zeka kuramına uygun olarak desteklenir.

TEOG çalışmalarına -Ölçme ve Değerlendirme Birimiyle ortak çalışılarak- çok büyük önem verilmektedir. 5,6,7 ve 8. sınıflarda test çalışmaları konularla bağlantılı olarak yürütülmektedir.

Ölçme-Değerlendirme Ölçütlerimiz:
– Ön Okuma sınavları
– Yazılı Sınavlar
– Çoktan Seçmeli Sınavlar
– Kitap Değerlendirme Sınavları
– Öğrenci Sunumları(resim, karikatür, müzik destekli)
– Kompozisyon Sınavları

Ölçme ve değerlendirme sonuçları değerlendirilerek eksik tamamlama ve pekiştirici çalışmalar planlanır. Öğrencinin ihtiyacına uygun etüt programı hazırlanır.