VELİ ÇALIŞMALARI

Aile, çocukların ve gençlerin gelişimlerinde önemli bir yere sahiptir. Hızla değişen dünyayla beraber ailelerde öğrencilerin bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına kendilerini sürekli yenilemek ve var olan bilgilerinin üzerine yenilerini koymak zorunda kalmaktadır. Velilerimiz, bu bilgilerin öğrenilmesini bireysel çabalarıyla karşılayabilmekle beraber hayata uygulanmasında bir uzmanın rehberliğine ihtiyaç duyabilmektedir.

Bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik rehberlik birimimiz ailelere, öğrencilerin gelişim dönemleri ve bu süreçte

karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarında bulunmaktadır.

B​u amaçla yapılan seminer çalışmalarımız:

  • Aile içi iletişim
  • Etkili anne-baba tutumları
  • Çocuklarda görülen davranış sorunları
  • Kardeş kıskançlığı
  • Ergenle iletişim
  • Özgüven gelişiminde ailenin rolü
  • Verimli ders çalışma yöntemleri
  • Çocuğunuzun sınav kaygısıyla baş etme yolları
  • Meslek seçiminde ailenin tutumu

Bireysel Veli Görüşmeleri

Okulumuz Rehberlik Servisince öğrencilerimizin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri belli haftalarda randevu sistemiyle yürütülür. Bireysel veli görüşmelerinin dışında sıkıntılı dönemlerde, sorun yaşandığı durumlarda veya ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler planlanır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri

Dönem içerisinde düzenli ve planlı olarak velilerimize yönelik veli bilgilendirme seminerlerimiz düzenlenecektir.