YARDIMLAŞMA

YARDIMLAŞMA :Yardımlaşma; birlikte çalışmak ya da yardım etmektir. Takım çalışması gibi yalnızken yapamayacağımız şeyleri yeteneklerimizi ve enerjimizi birleştirerek çalışmaktır. Bizim yeteneğimiz ya da bilgimiz olmayan konularda yardım alıp, kendimize ait bilgi ve yeteneği başkasınınkiyle birleştirmektir.

Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur.Toplumsal dayanışma toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir.Dayanışmalar sayesinde toplumlar ve ülkeler kalkınır.