Yemekhane Kuralları

1. Öğrenciler;

a) Kendilerine ayrılmış masalarda yemek yerler.

b) Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olurlar.

c) Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gereksiz konuşmalardan kaçınırlar.

d) Yemekhanede yüksek sesle konuşmazlar.

e) Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlar.

f) Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar.

g) Yemekten sonra yemek tepsilerini masada bırakmazlar.

h) Yiyecekler ile çatal/kaşık ve benzer gereçleri yemekhane dışına çıkaramazlar.

i) Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.

2. Okul kantinlerinin kullanımı,

a) Öğrencilere dersler başlamadan önce ve teneffüslerde, yiyecek ve içecek alma olanağı sağlar.

b) Ders zili çalmadan önce alış veriş yapılması biter.

c) Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olur.

d) Alışveriş yaparken, kantin kartlarını kullanır.

e) Kantinde yüksek sesle konuşmaz.

f) Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınır.

g) Yemekten sonra kullanılan masayı ve çevresini temiz bırakır.

h) Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.